THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5689169
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4704364
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3181874
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3132783
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3120650
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2648646
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2613473
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2375439